Horolezecké práce

Čistíme objekty ve vysokých výškách za použití lezecké výbavy:

  • Mytí výrobních hal (horolezecky, výškové žebříky, pracovní plošina 11m)
  • Mytí opláštění budov (fasád) tlakovým strojem (voda/pára), nebo mechanicky
  • Čištění a natírání sil, stožárů, technologického vybavení atd.
  • Mytí konstrukcí, rozvodů, potrubí, technologického vybavení atd.
  • Prořezávání, kácení stromů